รายงานสรุปชั่วโมงกิจกรรม

รายงานเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมพิเศษ

  • how to

สร้างแบบเช็คชื่อออนไลน์ ปรับใหม่ ทำงานไว ไม่ซ้ำซ้อน สรุปผล รวมเวลา ง่ายกว่าเดิม

https://youtu.be/bmNedbG63fc